Fönsterrenovering Stockholm

Tätning, Måleri, Underhåll, Renovering | 08-646 37 30

ARTIKLAR

Fönsterlås | Gör dina fönster säkrare

6 dec 2017

Fönster och balkongdörrar är oftast de svagaste punkterna i en bostad. Ett lättforcerat fönster på första våningen eller innanför en lättåtkomlig balkong är för en inbrottstjuv mycket frestande att ta sig an. Att fönster och balkongdörrar är särskilt lättforcerade visar sig tyvärr också i inbrottsstatistiken. I och med att ytterdörrarna gjorts säkrare och säkrare och [...]


Byt persienner i samband med fönsterrenovering

6 dec 2017

När fönstren börjar bli slitna och det är dags för renovering, kan det även vara läge att titta på persiennernas skick. Vanligtvis är persiennernas svagaste punkt dess linor och snören, som kan ha blivit slitna och fått persiennen att bli ojämn eller kärva, eller fått det klassiska problemet att de inte vill åka hela vägen [...]


U-värde | Vad är det?

27 nov 2017

Vad är egentligen U-värde? Det går inte att tala om fönster utan att ordet U-värde dyker upp. Vi tänkte här göra vårt bästa för att förklara vad detta egentligen betyder och varför det är viktigt att tänka på detta gällande sina fönster. U-värde handlar, helt enkelt om isolering och att just denna är viktig då [...]


Ta hand om dina gamla fönster

27 nov 2017

Fönstren fyller några viktiga funktioner i en bostad. Den givna är att man ska kunna se in- och ut samt att man ska få ett stadigt ljusinsläpp som i sin tur leder till en mer trivsam levnadsmiljö. Det finns dock fler aspekter att se till då det kommer till fönster. I och med att ett [...]


Fönsterventiler fyller en viktig funktion

27 nov 2017

God ventilation är en förutsättning för trivsel, för koncentration och för att undvika att drabbas av olika allergier samt astma. Att ha en tillfredsställande ventilation ger även en bättre livslängs till bostaden då exempelvis fukt- och mögelangrepp förhindras. I Sverige är man som hus- och fastighetsägare ålagd att genomföra OVK- besiktningar där en yrkesman kontrollerar [...]


Fönsterrenovering för Bostadsrättsförening - Detta ska du tänka på

21 nov 2017

En fönsterrenovering är ett tydligt exempel på hur en bostadsrättsförening kan bevara ett hus originalkaraktär och samtidigt se till att höja dess värde. Slitna fönster kan ge ett nedslående intryck och få ett hus att se ut att vara i sämre skick än det verkligen är. Men att byta ut alla fönster är oftast ingen [...]


Fönster – en viktig del av ventilationen

21 nov 2017

Grundprincipen för ventilation är att frisk luft utifrån släpps in samtidigt som den uppvärmda och fuktiga inomhusluften med matos och andra kemiska föroreningar från möbler, golvmaterial och elektronikutrustning ventileras ut. En god ventilation är ett måste för ett bra inomhusklimat. Ventilation och inomhusklimat Våra hus blir alltmer välisolerade, och med det kommer också att de [...]


Energieffektiva fönster

21 nov 2017

Fönstren är husets svagaste punkt när det kommer till energibesparing. Av all energi som förbrukas i en bostad släpps uppåt 25% ut genom fönstren. Alltså bör man se till att fönstren i bostaden är så energieffektiva, alltså välisolerade som möjligt.  Ett dåligt isolerat fönster gör dessutom att lägenheten känns kallare än den egentligen är, eftersom [...]


Upphandling vid fönsterrenovering

21 nov 2017

När energibesparande åtgärder ska vidtas i stora byggnader som skyddas av bevarandeplan, exempelvis skolor, myndigheter och sjukhus, kan ett bra första steg vara att se till att byggnadens isolering håller högsta möjliga klass. Här är fönstren ytterst viktiga. Enligt energimyndigheten släpper fönster och dörrar ut ca 35% av all förbrukad energi i ett hus. Detta [...]


Läs det senaste om fönster och fönsterrenoveringar!