Fönsterrenovering Stockholm

Tätning, Måleri, Underhåll, Renovering | 08-770 14 41

Om oss

fasad kungsholmen

Erfarna och kompetenta fönstermästare

 Vårt huvudsakliga fokus i dag är att utföra fönsterrenoveringar år bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare men behandlar varje uppdrag med samma engagemang och fokus, oavsett storlek.

Vi har en stor erfarenhet och expertis när det handlar om fönster och fönsterrenoveringar. Vi säljer, installerar och renoverar fönster av alla typer, såväl gammaldags som moderna varianter. Kunden är alltid i fokus för oss och vi ger alltid bra garantier på våra arbeten. Tydligheten är alltid viktig i vårt arbete och vi håller alltid vad vi lovar. Anlitar du oss så drabbas du inte av några obehagliga överraskningar, vi håller överenskomna tider och håller oss till överenskommet pris.

Välkommen att kontakta oss via formuläret här på sidan! Våra trevliga, erfarna och kompetenta hantverkare är beredda att hjälpa dig med din fönsterrenovering – från början till slut.

Så arbetar vi

En fönsterrenovering följer i det stora hela samma mönster - även om exempelvis arbetsmetoderna kan komma att skilja sig åt då de baseras på hur slitna fönster det handlar om, om det ska vara energiglas, hur mycket som ska göras samt om exempelvis fönsterventiler ska monteras.

Det initiala steget är att vi gör ett besök hemma hos kund eller i den bostadsrättsförening där fönsterrenoveringen ska ske. Där kontrollerar vi och besiktigar vi samtliga fönster, kollar upp den närliggande miljön - hur mycket utsläpp finns, hur hög är bullernivån och så vidare - och baserat på detta presenterar vi förslag på lösningar och åtgärder.

Vi försöker ge olika alternativ - till olika priser - för att våra kunder ska få ett bättre urval. I de flesta fall kan vi, genom några mindre kostsamma ingrepp, spara mycket pengar genom våra fönsterrenoveringar; exempelvis genom att lägga till isolering, ersätta skadat material och fixa till bågar och karm.

Arbetet tar vid och området säkras

Det är omöjligt att säga hur lång tid en fönsterrenovering tar. Allt beror på arbetets omfattning samt vad som ska göras. Det man kan säga är att varje projekt behandlas på lika stort allvar och av riktiga yrkesmän - något som gör att det sker så effektivt som möjligt. Vi använder moderna verktyg och maskiner och samtliga som arbetar har vana och erfarenhet av allehanda renoveringar av fönster. Viktigt att tillägga är att vi alltid ser till att säkra området vid arbetar vid. Tappas något ut från ett fönster så kan det åsamka stor skada; därför använder vi alltid skyddsnät och ställningar för att skydda mot risker. Vi sätter även upp skydd så att inomhusklimatet inte påverkas under den tid fönsterrenoveringen pågår.

Vi renoverar fastighetens fönster – snabbt, effektivt och enligt branschens alla regler!