Om oss


Erfarna fönstermästare i Stockholm

Välkommen till ett företag som erbjuder fönsterrenovering, snickeri, måleri och andra renoveringstjänster i Stockholm. Med hjälp av ett brett kontaktnät av allt från våtrumsspecialister till golvläggare kan vi utföra din renovering på ett smidigt och enkelt sätt.

Vårt huvudsakliga fokus i dag är att utföra fönsterrenoveringar år bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare men behandlar varje uppdrag med samma engagemang och fokus, oavsett storlek.

MålaBromma

Vi har en stor erfarenhet och expertis när det handlar om fönster och fönsterrenoveringar. Vi säljer, installerar och renoverar fönster av alla typer, såväl gammaldags som moderna varianter. Kunden är alltid i fokus för oss och vi ger alltid bra garantier på våra arbeten. Tydligheten är alltid viktig i vårt arbete och vi håller alltid vad vi lovar. Anlitar du oss så drabbas du inte av några obehagliga överraskningar, vi håller överenskomna tider och håller oss till överenskommet pris.

Välkommen att kontakta oss via formuläret här på sidan! Våra trevliga, erfarna och kompetenta hantverkare är beredda att hjälpa dig med din fönsterrenovering – från början till slut.

Så arbetar vi

En fönsterrenovering följer i det stora hela samma mönster - även om exempelvis arbetsmetoderna kan komma att skilja sig åt då de baseras på hur slitna fönster det handlar om, om det ska vara energiglas, hur mycket som ska göras samt om exempelvis fönsterventiler ska monteras.

fasad kungsholmen

Det initiala steget är att vi gör ett besök hemma hos kund eller i den bostadsrättsförening där fönsterrenoveringen ska ske. Där kontrollerar vi och besiktigar vi samtliga fönster, kollar upp den närliggande miljön - hur mycket utsläpp finns, hur hög är bullernivån och så vidare - och baserat på detta presenterar vi förslag på lösningar och åtgärder.

Vi försöker ge olika alternativ - till olika priser - för att våra kunder ska få ett bättre urval. I de flesta fall kan vi, genom några mindre kostsamma ingrepp, spara mycket pengar genom våra fönsterrenoveringar; exempelvis genom att lägga till isolering, ersätta skadat material och fixa till bågar och karm.

Arbetet tar vid och området säkras

Det är omöjligt att säga hur lång tid en fönsterrenovering tar. Allt beror på arbetets omfattning samt vad som ska göras. Det man kan säga är att varje projekt behandlas på lika stort allvar och av riktiga yrkesmän - något som gör att det sker så effektivt som möjligt.

Vi använder moderna verktyg och maskiner och samtliga som arbetar har vana och erfarenhet av allehanda renoveringar av fönster. Viktigt att tillägga är att vi alltid ser till att säkra området vid arbetar vid. Tappas något ut från ett fönster så kan det åsamka stor skada; därför använder vi alltid skyddsnät och ställningar för att skydda mot risker. Vi sätter även upp skydd så att inomhusklimatet inte påverkas under den tid fönsterrenoveringen pågår.

Öppen och rak kommunikation

För oss så är det viktigt att hålla en öppen och rak dialog. Som beställare så är det till syvende och sist din åsikt som räknas och det är du som har sista ordet i frågan. Vi ger dig definitivt kött på benen och presenterar de alternativ vi erbjuder inom ramarna för vår verksamhet - men det slutliga beslutet fattas av dig. Då arbetet väl sätter igång så ser vi till att du hela tiden ges en möjlighet att hålla dig själv uppdaterad om hur arbetet går.

Du har säkerligen frågor - och handlar det om en BRF eller en hyresfastighet så har de boende säkerligen en hel del funderingar. Nyckeln till ett mer effektivt arbete utan friktion ligger i att kommunicera ut vad som händer - och vad som står på tur. Genom god kommunikation så minimeras också chansen för missförstånd.

Våra anställda respekterar kunderna. En omfattande fönsterrenovering kommer att påverka vardagen för de personer som bor i fastigheten. Vi håller på tiderna och vi ser till att undvika att störa allt för mycket. Målet är att påverka minimalt och ge de boende en chans att leva ungefär som vanligt under tiden projektet pågår.

Vi renoverar fastighetens fönster – snabbt, effektivt och enligt branschens alla regler