Energieffektiva fönster

Fönstren är husets svagaste punkt när det kommer till energibesparing. Av all energi som förbrukas i en bostad släpps uppåt 25% ut genom fönstren. Alltså bör man se till att fönstren i bostaden är så energieffektiva, alltså välisolerade som möjligt. 

Ett dåligt isolerat fönster gör dessutom att lägenheten känns kallare än den egentligen är, eftersom det släpper in drag och kan orsaka kallras och kalla golv. Detta gör att man höjer värmen i elementen och på så sätt gör av med ännu mer energi, som i sin tur läcker ut, allt i ett negativt kretslopp.

För inomhusmiljön är det viktigt att en god isolering upprätthålls, samtidigt som ventilationen fungerar bra. Tar man in luft via fönsterventiler är det viktigt att fönstret i övrigt är tätt samt isolerar bra. Gamla fönster släpper ofta igenom mycket energi och vid en fönsterrenovering kan det därför vara bra att byta ut de gamla fönsterglasen och ventilerna mot nya, effektivare.

energifönster treglas

U-värde

För att mäta ett fönsters isolerande egenskaper använder man sig av ett mått som heter U-värde (W/m2K). Ju lägre U-värde, desto bättre isolering. Ett vanligt tvåglasfönster med kopplad båge har ett U-värde på 3,0 W/m2K, vilket är att betrakta som ganska dåligt. Sätter man in en extra ruta kommer man ner i 1,9 W/m2K.

För att få ännu bättre isoleringsförmåga kan man använda sig av så kallat energiglas, vilket är något vi erbjuder vid fönsterrenoveringar. Energiglas har en mycket tunn beläggning av metalloxider som är bra på att släppa in kortvågig strålning från solen, men gör det svårare för den långvågiga strålning, som avges av värmen i rummet, att tränga ut. På så sätt minskar energiglas utsläppet av energi från huset.

Att byta ut det inre glaset i ett fönster mot energiglas kommer man ner i ett U-värde på 1,9 W/M2K. Och två energiglasfönster i kopplad båge får ner U-värdet till 1,4 W/M2K, vilket är bättre än ett normalt treglasfönster!

Fönsterbyte eller renovering

Att byta ut fönstren är sällan ekonomiskt försvarbart. Kostnaden för nya fönster i ett helt hus eller lägenheten är helt enkelt större än det du kan tjäna in energimässigt. Att renovera ett fönster med nya energiglas och spaltventiler är betydligt billigare. Det har också den stora fördelen att husets originalskick bibehålls. Att byta ut fönstren har stor inverkan på hur et gammalt hus upplevs och ett fönsterbyte kan i värsta fall kraftig dra ner husets estetiska kvaliteter och dessutom dess värde.

Vi kan samtidigt som vi utför en varsam renovering av originalfönstren även erbjuda nya energiglas samt spaltventiler. En spaltventil sätts i fönstrens överkant och är reglerbart. Ventilen bibehåller fönstrets isolering men ser även till att erforderlig mängd luft släpps in. Dess diskreta design gör att den knappt märks, samtidigt som husets ventilation ökar och inomhusklimatet förbättras.

Kontakta oss

Undrar du mer över vilka energibesparingar du kan göra vid en fönsterrenovering är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. Du är även välkommen att boka en visning i vårt showroom på Upplagsvägen 10 B, där vi gärna visar dig exempel på renoverade fönster med både energiglas och spaltventiler.

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
8 Jun 2022