Ta hand om dina gamla fönster

Fönstren fyller några viktiga funktioner i en bostad. Den givna är att man ska kunna se in- och ut samt att man ska få ett stadigt ljusinsläpp som i sin tur leder till en mer trivsam levnadsmiljö. Det finns dock fler aspekter att se till då det kommer till fönster.

I och med att ett fönster har sämre isolering än vad husets väggar och tak har påverkar ett fönster även inomhusklimatet och energiräkningen.

Mellan tummen och pekfingret kan man säga att ett fönster släpper tio gånger så mycket värme som en vägg - isolerad - över samma yta. Skulle fönstret i fråga dessutom läcka - ja, då kommer detta att påverka boendemiljön negativt på fler än ett sätt.

Många husägare ser inte sina fönster ur denna synvinkel och negligerar i och med detta också de fördelar som kommer av regelbunden skötsel. Man tjänar, helt enkelt, på att underhålla och reparera sina fönster med jämna mellanrum och vi tänkte titta lite närmare på hur detta kan se ut.

Nio svaga punkter på ett fönster

Om man ser till ett fönster så handlar det om en sammansatt enhet bestående av flera mindre delar som samtliga måste hålla god standard för att ge bästa möjliga resultat. I och med att ett fönster - på grund av den sämre isolering - utsätts för större temperaturskillnader så kräver det större omsorg.

Varje fönster har många fogar och dessa måste vara täta för att fönstret i fråga ska anses som välfungerande. Du kan själv undersöka samt reparera dina fönster genom exempelvis målning (som vi ska gå igenom senare i texten).

Vissa områden är lite viktigare än andra, men vi tänkte ändå - för en bättre bild - peka på samtliga riskområden och där du kan kontrollera varje enskilt sådant på dina fönster. Vi tar dessa uppifrån och ner:

 1. Fönsteröverblecket är rostskadat.

 2. Gångjärnen är rostskadade

 3. Hörnbeslagen är rostskadade

 4. Det är otätt mellan båge och karm

 5. Fönsterkit har lossnat

 6. Hörnfogarna i fönsterbågen är rötangripna

 7. Sprickor och flagor i färgen

 8. Bågunderstycket är drabbat av rötangrepp

 9. Fönsterblecket är rostskadat.

Skulle du göra en checklista på dina fönster och kryssa i många av dessa områden så är det förmodligen dags för ett fönsterbyte. Skulle du enbart ha problem med något- några områden så kan du med gott samvete ge dig på att renovera fönstren på egen hand. Vi tittar på hur du kan gå tillväga för att ge nytt liv till dina gamla träfönster.

Innan du börjar - tänk på detta

Börja med att ta plocka ner dina fönster och här kan du vara vaksam på om det finns någon typ av märkning på ovansidan av fönstret samt i fönsterkarmen. Detta är vanligt i äldre bostäder och om så är fallet så ska innebär det att fönster och karm hör ihop.

Står det exempelvis en 2a på ovansidan så innebär det att denna siffra ska in i den karm där en 2a är skriven. I moderna hus så finns sällan denna märkning, som en följd av mer standardiserade byggen. Viktigt är alltså att du inte målar över eventuella märkningar då dessa underlättar vid monteringen.

Akrylatfärg är ett bra val. Akrylatfärg fungerar både på trä och metall och går att använda både inom- och utomhus. Den är dessutom vattenlöslig och har en snabb torktid. Ett givet val - förutsatt att du inte målat dina fönster med olja innan. Då bör du använda dig av Alkydfärg som - grundad med annan färg - även biter på metall.

Steg för steg till din fönsterrenovering

slipa gamla fönster

Fas 1 - tvätt, borstning och slipning.

 1. Börja med att ta bort tätningslister och tvätta fönstren rena med ammoniak. En liter ammoniak i Tio liter vatten är en formel som brukar vara att rekommendera. Det här gör du för att färgen ska fästa. Använd därefter målartvätt och jobba in denna med hjälp av en målarsvamp. Se till att använda handskar.

 2. Ta en vass skrapa och använd den för att få bort all färg och all kit. Repa inte fönsterglaset. Du kan använda en värmepistol för att luckra upp färgen - men återigen; se till att glaset inte tar skada.

 3. Gångjärn och beslag som rostat behöver ruggas upp med hjälp av en stålborste. Byt ut de som inte går att få rena. Stryk på med rostskyddande färg efter åt - två strykningar.

 4. Ta en slipkloss och fint sandpapper och slipa fönsterbåge och karm.

 5. Avsluta med att borsta med en mjuk borste.

Fas 2 - Spackla, Kitta, Slipa

 1. Naket trä ska strykas med tungolja och förtunnad grundfärg. Missa inte i hörnen, vinklarna eller vid kittfals.

 2. Sprickor på insidan av fönsterbågen spacklar du igen med vanlig spackel. Diton på utsidan av fönsterbågen kan du jämna ut med latexmassa. Slipa till en jämn nivå efteråt.

 3. Lägg kitt på en kniv och dra längs kittfalsen. Vid övre liggande kittfalsar så kan en japanspackel vara lättare att hantera. Låt torka i minst ett dygn.

måla gamla fönster

Fas 3 - Målning

 1. Maskera glaset. Måla utvändigt först och därefter på insidan. Falsar och kanter tas först. Använd gärna en rund pensel.

 2. Använd finkornigt sandpapper och slipa till den grundfärg du strykt på. Få bort allt slipdamm.

 3. Använd en moddlare för slutstrykning; jobba alltid uppifrån och ned. låt fönster vara öppet så torkar det fortare.

 4. Ta bort all maskeringstejp så snart du målat; annars kan den fastna.

 5. Spill på fönstret kommer du förmodligen ändå att se - ta bort detta med ett rakblad.

 6. Avsluta med att montera nya tätningslister.

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
31 May 2023