Fönster som bullerskydd

Buller är ett stort problem för många svenskar. Att långvarigt utsättas för buller kan leda till stress och i längden till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Buller kan ju definieras som vilket störande ljud som helst, men i de flesta fall är det buller vi upplever inomhus orsakat av trafik från en närliggande väg. En undersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att så mycket som 20% av Sveriges befolkning är utsatta för trafikbuller som överstiger riktvärdena för godtagbar miljö.

De flesta av oss bor i äldre hus som har enkla tvåglasfönster som från början är dåligt ljudisolerade

Här spelar fönstren så klart en stor roll. Fönstren är ju den svagaste länken vad det gäller isolering både mot buller och kyla, och måste så vara. Skulle fönstren vara så tjocka att de stängde ute lika mycket buller och kyla som fasaden skulle vi helt enkelt inte se ut genom dem! Dock finns det en del man kan göra för att öka våra fönsters förmåga att stå emot buller.

Man måste inte byta ut fönstren för att skydda mot buller

De flesta av oss bor i äldre hus som har enkla tvåglasfönster som från början är dåligt ljudisolerade. Vägtrafikbuller och andra ljudföroreningar var inte ett lika stort problem förr som det är nu. Men detta betyder inte att man måste byta ut fönstren! Det är ett vanligt misstag att byta ut gamla vackra fönster på grund av buller. Man bör i det längsta istället försöka renovera de ursprungliga fönstren, om inte annat så för att bevara husets originalkaraktär.

Olika sätt att bullerisolera

I stället kan man till att börja med sätta in en till ruta i fönstret. Oftast när man bullerisolerar fönster sätter man en tjockare ruta längst in. Detta med att rutorna har olika tjocklek är en viktig princip när det gäller bullerisolering. Är fönstren lika tjocka går ljudvågorna rakt igenom, men ju mer man varierar tjockleken mellan rutorna, desto bättre ljudisoleras fönstret. Om man dessutom sätter rutorna aningens snett i förhållande till varandra blir resultatet ännu bättre. Detta måste naturligtvis göras med fingertoppskänsla, så att inte fönstrets estetik blir lidande.

två- och treglasfönster

Vad man mer kan göra är sätta in nya, bättre tätningslister mellan karm och båge, och dessutom se till att det inte finns läckor mellan väggen och fönstret. Finns det glipor där slipper ljudet enkelt igenom. Det man gör då är att dreva, dvs stoppa isolermaterial i gliporna.

Slutligen är spaltventilerna ett område att förbättra. Det allra bästa är så klart at tinte ha spaltventiler i fönstren på den vägg som vetter mot bullret, men måste man ha det kan man sätta in spaltventler med ljuddämpning.

Vi hjälper er att bullerisolera fönstren

Genom att varsamt bullerisolera fönstren i er fastighet kan vi mångdubbelt få ner den upplevda störningen från trafiken, på ett som i högsta grad är byggnadsvårdsmässigt försvarbart. Vi utför bullerisolerande åtgärder åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare och precis som vanligt är vi noggranna med att renoveringarna sker i enlighet med husets karaktär och gällande regler i PBL och detaljplan. Kontakta oss om ni har våra frågor eller står inför en upphandling, så hör vi av oss med en offert!

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
13 Sep 2023