Byta eller renovera fönster?

En vanlig fråga som allt från BRF:er, fastighetsägare och vanliga villaägare stöter på handlar om huruvida det finns ett värde i att renovera ett befintligt material eller byta ut detta mot ett nytt. Det är alltid en fråga som är bra att ställa.

Detta säger vi av den anledningen att många inte alls undersöker möjligheterna som finns i att renovera - man tar för givet att ett, till synes, uttjänt material är bortom all räddning och investerar därför i nytt. I många fall så handlar det om att lägga extremt mycket pengar på någon som man kunde fått betydligt billigare - utan att för den sakens skull tumma på kvaliteten.

“Oavsett om man väljer att byta fönster eller genomföra en fönsterrenovering så handlar det om en investering som börjar räknas från dag ett. Detta förutsätter naturligtvis att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt och enligt konstens alla regler“

Vi ska titta lite närmare på denna fråga genom att jämföra en fönsterrenovering med ett byte av fönster. För exempelvis en BRF så handlar båda dessa projekt om en stor investering som definitivt kommer att påverka ekonomin.

byte av fönster i lägenhet

Det är dock en nödvändigt sådan, en kostnad som måste tas då fönster spelar en väsentlig del både sett till inomhusmiljön i varje lägenhet samt till hela fastighetens energi- och uppvärmningskostnader. Faktum är att fönster påverkar uppvärmningskostnader på ett markant sätt och att det därför - oavsett om man renoverar eller byter - är en investering som börja räknas från dag ett.

Vi skulle rekommendera en fönsterrenovering

Om vi ställer upp en fönsterrenovering och ett byte av fönster bredvid varandra och går igenom för- och nackdelar med respektive projekt så ser det ut som följer:

Fönsterrenovering:

Fördelar: En fönsterrenovering är betydligt billigare än vad ett fönsterbyte är. Det går att påverka energi- och värmeutsläpp även vid en fönsterrenovering. Dels genom att byta ut tätningslister, dels genom att dreva mellan båge och karm och dels genom att sätta in så kallat energiglas - ett glas som ger avsevärt mycket bättre isolering. Dessutom kan man sätta in exempelvis spaltventiler och därigenom få en bättre ventilation i lägenheterna.

På det stora hela - en fönsterrenovering handlar inte enbart om att byta beslag, fräscha upp exempelvis karmar eller om att slipa och måla om; en fönsterrenovering handlar om att förvandla gamla fönster till nya sådana. Till en bråkdel av vad nya fönster kostar.

I vissa fall så kan fastighetens unika egenskaper bibehållas genom en fönsterrenovering - detta vid exempelvis K-märkta hus, byggnader och fastigheter.

Nackdelar: Jobbet måste genomföras av företag som verkligen klarar av det. Ett företag som saknar grundläggande kunskaper om exempelvis träets egenskaper kan genomföra ett arbete som redan efter något år måste göras om. Tiden är en annan nackdel jämfört med att byta fönster - en fönsterrenovering håller över en kortare period.

Fönsterbyte

Fördelar: Den givna fördelen är att man får helt nya fönster som, förhoppningsvis håller över en lång, lång tid. En annan fördel gäller urvalet. Det har skett en stor utveckling i fönsterbranschen och det har gjort att man som kund kan välja bland flera olika material och därmed spara pengar. Att välja PVC snarare än träfönster är ett exempel på detta och där man - utöver ett billigare pris - även får fönster som inte kräver något underhåll. I vissa fall så kan dock fastighetens värde sätta stopp för en sådan ändring; ett K-märkt hus brukar sällan få ett godkännande att byta till plastfönster. Där brukar originalet vara det enda alternativet.

Nackdelar: Ett fönsterbyte är - oavsett val av material - dyrare än en fönsterrenovering. I vissa fall kan även ett fönsterbyte medföra andra kostnader. I fastigheter med självdrag så kan nya - för täta - fönster påverka så pass mycket att man måste investera i nya ventilationssystem. Detta bör alltid undersökas innan för att undvika obehagliga överraskningar såsom mögel- och fuktskador.

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
19 Feb 2018