Fem fördelar med fönsterrenovering

Fönster i gott skick är viktigt för att skydda byggnader mot vädrets makter och även för att ge ett så bra inomhusklimat som möjligt. Här listar vi fem fördelar som man kan få genom att renovera fönstren i en fastighet.

Bevarar det ursprungliga utseendet

Oavsett om det handlar om en fastighet från 1870-tal eller från 1970-tal så har arkitekten haft en tanke med fastighetens utformning från början. Att byta fönster utan att ta hänsyn till de proportioner och detaljer som ursprungligen fanns i husets utformning kan göra att det förlorar sin karaktär och helt enkelt ser lite konstigt ut efter att man byter ut fönstren. Det gäller såväl villor på landet som större hyresfastigheter. Visst kan man byta till nya fönster som har ett utseende som imiterar originalen, men för äldre fastigheter brukar det bli mycket kostsamt.

Genom att renovera fönstren kan man behålla originalutseendet, samtidigt som man får förbättrade egenskaper gällande bland annat buller och isolering, samt att man får material som håller i många årtionden framåt utan att man behöver fundera mer över saken. Kostnaden brukar dessutom bli lägre än ett fönsterbyte.

Höjer fastighetens värde

Ett av de starkaste argumenten för en fönsterrenovering är förstås att nyrenoverade fönster höjer fastighetens värde. Det är en fördel både om man önskar sälja fastigheten, men även om man önskar utöka ett lån för att ha råd att utföra andra åtgärder.

Banker är alltid mer villiga att släppa till kapital om de ser att du satsar på att hålla fastigheten i gott skick. I ett långt perspektiv är det alltid bättre att utföra nödvändiga åtgärder tidigt för att undvika större problem. Ett smart sätt för att förvalta sitt kapital.

Behagligare inomhusklimat

För dem som bor i fastigheten är en av de stora fördelarna förstås att inomhusklimatet kan förbättras markant när man renoverar fönstren. Drag från otäta fönsterkarmar och kallras från dåliga glas blir ett minne blott.

I stadsmiljö eller i bostäder som ligger mot starkt trafikerade vägar eller kanske järnvägsspår sänks dessutom bullernivån, vilket givetvis är en stor fördel.

Stora energibesparingar

Med de nya krav som ställs på att byggnader ska vara så energieffektiva som möjligt är det bra att komma ihåg att just fönstren utgör en av de faktorer som påverkar energivärdet allra mest.

Fönster som läcker värme är inte bara dåligt för plånboken utan även för miljön. Det går att göra stora energibesparingar på att se till att ha täta fönster med energieffektiva glas i fastigheten, vilket kan hjälpa till att sänka uppvärmningskostnaderna markant.

Energieffektivt är det också att försöka behålla de existerande fönstren så länge som möjligt istället för att helt byta ut dem. Det krävs stora material- och energiresurser vid tillverkningen av nya och återvinningen av gamla fönster.

Skyddar fastigheten

Genom att se till att fönstren är i toppskick skyddas fastigheten mot andra typer av problem. Många skador på husfasader beror på att fönstren är i dåligt skick, vilket kan leda till att fukt tar sig in i fasaden och orsakar skador.

Hela fönster som är väl tätade mot fasaden är mycket viktigt för att skydda byggnaden på bästa möjliga sätt.

Om fönstren börjar bli slitna är det alltid en god idé att överväga en fönsterrenovering gentemot ett fönsterbyte. Många gånger lönar det sig att renovera istället för att byta ut.

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
24 Apr 2018