Fönster – en viktig del av ventilationen

Grundprincipen för ventilation är att frisk luft utifrån släpps in samtidigt som den uppvärmda och fuktiga inomhusluften med matos och andra kemiska föroreningar från möbler, golvmaterial och elektronikutrustning ventileras ut. En god ventilation är ett måste för ett bra inomhusklimat.

fönster mot trädgård

Ventilation och inomhusklimat

Våra hus blir alltmer välisolerade, och med det kommer också att de andas mindre och ställer högre krav på ventilation. Byggnaderna ska samtidigt vara täta men ändå kunna byta ut luft. Det enda sättet att få en fungerande ventilation i ett modernt hus är därför med en noga genomtänkt ventilation.

Ett vanligt ventilationssystem i bostadshus är frånluftsventilation, där luft tas in genom ventiler i fönster eller väggar, och sedan sugs ut genom ventiler inne i lägenheten, oftast i badrum och kök där behovet av att vädra ut är som störst. Den använda ventilationen sugs sedan upp genom huset och ut över taket. Ibland kan en fläkt användas i toppen av huset som hjälper till med draget. Detta är speciellt vanligt i höga hus.

Spaltventiler

Ett fönster måste dels vara isolerande för att hjälpa till att behålla värmen och stänga ute ljud, men det måste alltså också kunna släppa in luft för att bostaden ska kunna ventileras. För att detta ska fungera kan man installera så kallade spaltventiler i fönstrens ovandel.

Moderna spaltventiler är diskreta, värmebevarande och mycket effektiva när det kommer till att släppa igenom frisk luft. De är anpassningsbara och kan ställas in för optimalt luftflöde, exempelvis kan inflödet ökas när behov finns, som när många människor vistas i bostaden eller när det är mycket matos eller fukt från badrummet. Detta minskar behovet av att öppna fönstern och vädra, vilket spara energi.

Byte eller renovering?

Vid en fönsterrenovering kan man både sätta in nya energibesparande fönsterglas samt installera spaltventiler utan att fönstrets originalkaraktär påverkas nämnvärt. På så sätt sänks energikostnaderna och ventilationen i bostaden förbättras. 

En fönsterrenovering är ofta att föredra framför ett fönsterbyte, med tanke på fönstrens betydelse för husets utseende och karaktär. Dessutom är en renovering avsevärt billigare än ett fönsterbyte. Samtidigt vill man ha de fördelar som moderna värmeisolerande fönster innebär, och detta är något som vi på Aif kan hjälpa till med.

Vi ser över dina gamla fönster

På Allt i Fönsterrenovering kan vi erbjuda just moderna förbättringar av gamla fönster. Vi har stor respekt för gamla byggnader och dess detaljer, därför är vårt mål alltid att bevara så mycket av fönstrens originalkaraktär. Ett hus med ovarsamt renoverade eller utbytta fönster förlorar mycket av sin karaktär och charm och blir mindre attraktivt att bo i.

Samtidigt vill man att fönstren ska stänga ute ljud och ventilera bra. Därför erbjuder vi byte av fönsterglas till nya energiglas, ett glas med en speciell ytbeläggning som släpper igenom solljuset men inte släpper ut det lika lätt, vilket hjälper till att hålla husets värmekostnader nere. Vi installerar spaltventiler i fönstren, vilket förbättrar ventilationen avsevärt samtidigt som fönstrets isolering bibehålls.

Är du nyfiken på hur ett fönster renoverat av AiF kan se ut, är du välkommen att boka en visning av  vårt showroom på Upplagsvägen 10 B i Stockholm. Här visar vi en mängd varianter på fönsterrenoveringar, inklusive fönster med nya energiglas och spaltventiler. Du kan också tala med någon av våra duktiga säljare och få förslag på hur vi kan hjälpa dig med just dina fönster.

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
21 Nov 2017