Fönster med solskyddsglas | Så fungerar det

Moderna byggnader får en allt större del av fasaden täckt med glaspartier. Det ger boende och kontorsanställda vacker utsikt och en stor dos friskt dagsljus, som kan stimulera och pigga upp. Men det innebär också en hög exponering mot solvärme. Denna utveckling möjliggörs därför, och är helt beroende av, att vi idag har betydligt bättre fönster än tidigare. Fönster som anpassas efter den typ av byggnader och det klimat de är placerade i. Ett utmärkt exempel på detta är fönster med solskyddsglas.

”Samtidigt som fönstret bara släpper igenom en viss mängd värme, har det också isolerande egenskaper som hindrar den värme som släppts in från att tränga ut igen. På så sätt kan man med solskyddsfönstren, kombinerat med ventilations- och värmesystemen, finkalibrera inomhusklimatet”

Ett solskyddsglas gör vad det heter: det skyddar mot solvärme. Så mycket som två tredjedelar av den totala solvärmen kan hindras från att tränga in genom ett solskyddsfönster. Fönstren är täckta med en beläggning, vanligtvis av järn- eller kopparoxid, som reflekterar en stor del av solinstrålningen tillbaka till atmosfären. Dagsljuset släpps dock in. Samtidigt som fönstret bara släpper igenom en viss mängd värme, har det också isolerande egenskaper som hindrar den värme som släppts in från att tränga ut igen. På så sätt kan man med solskyddsfönstren, kombinerat med ventilations- och värmesystemen, finkalibrera inomhusklimatet. Det är anledningen till att ett hus kan vara helt täckt med glas utan att människorna i det svettas som i en bastu heta sommardagar.

Tekniska fakta om solskyddsfönster

Ett solskyddsfönster kan vara genomfärgat, vilket innebär att beläggningen går rakt igenom rutan och fönstret blir mindre transparent. Det kan också vara neutralt, vilket innebär att det är belagt med solskydd på ena sidan. Dessa fönster är mer genomskinliga, men har ofta en lite annan ton än ett helt vanligt fönster. Ofta går solskyddsfönster i nyanser som brons, silver eller guld. När man bedömer ett solskyddsfönsters kapacitet tittar man framför allt på tre egenskaper, reflektion, direkt transmission och absorption.

Med reflektion menas hur mycket av solstrålarna som reflekteras tillbaka till atmosfären. Den direkta transmissionen avser den andel solstrålning som passerar direkt genom glaset och med absorption menas slutligen den del av solstrålningen som absorberas inne i glaset. Genom att titta på dessa tre parametrar kan man till en byggnad välja den typ av glas som passar avseende solinstrålning, rummens storlek och så vidare.

Vi hjälper er att byta till solskyddsfönster

Solskyddsfönster används ofta på offentliga byggnader som företagskontor och myndigheter, men det går också utmärkt att montera solskyddsfönster på en vanlig villa eller i lägenheterna i en bostadsrättsförening. Fasader som är utsatta för en kraftig solinstrålning på sommaren kan bekläs med fönster med solskyddsglas och bidra till ett betydligt behagligare inomhusklimat för de boende.

Vi utför fönsterbyten där vi byter ut gamla fönster mot solskyddsfönster. Vi åtar oss uppdrag både åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsvärdar. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vad du kan vinna på att byta till solskyddsfönster i bostaden eller på kontoret.

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
26 Feb 2019