Fönsterrenovering för Bostadsrättsförening - Detta ska du tänka på

En fönsterrenovering är ett tydligt exempel på hur en bostadsrättsförening kan bevara ett hus originalkaraktär och samtidigt se till att höja dess värde. Slitna fönster kan ge ett nedslående intryck och få ett hus att se ut att vara i sämre skick än det verkligen är.

Men att byta ut alla fönster är oftast ingen bra idé, om de inte verkligen är bortom all räddning. Mycket av karaktären i ett hus sitter i fönstren, och man kan alltid räkna med att husets arkitekt lade stor vikt vid fönstren när han ritade huset. Därför är en renovering att föredra. Det blir billigare och husets charm och karaktär bevaras. Ett hus med vackert renoverade originalfönster blir mer attraktivt, samtidigt som det blir bättre isolerat och därmed sänker uppvärmningskostnaderna.

fönster i bostadsrättsförening i Stockholm

Styrelsens ansvar

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ansvar för att fastigheten, dvs byggnader och omgivande mark och planteringar, behåller sitt värde och fortsätter vara en attraktiv plats att bo på. En bostadsrättsförenings syfte är ju att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, och det görs genom regelbundet underhållsarbete och renoveringar när det behövs.

Mycket kan en styrelse i en bostadsrättsförening besluta om på egen hand, men för större ingrepp krävs att bostadsrättsinnehavarna stöder beslutet vid en medlemsstämma. En fönsterrenovering är ett sådant större ingrepp. Med fönster är det så att medlemmarna ansvarar för insidan och föreningen för utsidan, enkelt uttryckt. Om föreningen har gjort bedömningen att fönstren behöver renoveras, behövs uttryckligt tillstånd från medlemmarna. Om föreningen inte får tillstånd från alla medlemmar ska ärendet tas upp på en medlemsstämma. Där krävs två tredjedels majoritet bland medlemmarna för att beslutet ska gå igenom.

Det är mycket viktigt att styrelsen i en förening håller sig till de lagar och regler som finns kring beslut om renoveringar. Styrelsens medlemmar kan själva bli ekonomiskt ansvariga för en omrenovering om beslut tagits över medlemmarnas huvud och arbetet måste göras om.

Kostnader för en fönsterrenovering

Vid en renovering slipper föreningen köpa in nya fönster och det blir därmed billigare än att byta fönster. Dock medför en fönsterrenovering en väsentlig kostnad, och det är många fönster i ett bostadshus. Hur stor kostnaden blir i slutändan beror på hur mycket som måste göras. Ibland kan det räcka med att fönstren målas och kitta som, ibland vill kanske föreningen investera i nya glas för att få ner värmekostnaden per år. Då kan ju styrelsen motivera den extra kostnaden med besparingar man gör på värme.

Varsam och effektiv renovering

Hos oss har vi stor erfarenhet av fönsterrenoveringar åt bostadsrättsföreningar och vi gör gärna en besiktning av era fönster för att kunna lämna en skarp offert på vad er fönsterrenovering skulle kosta och vilka alternativ som finns.

Vi erbjuder energiglas vid våra fönsterrenoveringar. Energiglas har en speciell beläggning som släpper igenom solstrålarna men inte släpper ut dem lika lätt. Ett smart och miljömässigt sätt att avsevärt sänka energikostnaderna i ett bostadshus.

Vi genomför aldrig en fönsterrenovering utan att noggrant besikta fönstren och se vad som behöver göras. Vårt mål är alltid att bevara fönstrens ursprungliga skick och samtidigt få dem att hålla i många år till. Läs mer här!

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
21 Nov 2017