Fönsterrenovering på vintern

Det är ofta under de kalla dagarna i allmänhet och under vintern i synnerhet som man upptäcker vilken kvalitet fönstren håller. Går det att göra en fönterrenovering på vintern?

Det är då man verkligen känner av drag och det är också då som man per automatik böjer sig ner för att höja temperaturen på elementen. En höjning som inte har någon annan effekt än en högre uppvärmningskostnad då den varma luften försvinner ut samma väg som kalla luften kommer in. Bättre upp är att genomföra en fönsterrenovering och täta fönstren som skapar det obehagliga draget inomhus.

“Det går att genomföra en fönsterrenovering även på vintern. Man använder sig av isolerande paraplyfönster som effektivt stänger ute kylan och låter värmen stanna kvar inomhus“

Måste man man då vänta till dess att våren står i full blom innan man kan genomföra detta projekt? Nej, inte alls. Många lever i en slags villfarelse att man inte kan genomföra en fönsterrenovering på vintern, men det stämmer alltså inte. Det är möjligt både i större fastigheter och i mindre villor.

nya fönster på vintern

Viktigt är att påpeka att det heller inte kommer att påverka er livssituation rörande inomhusmiljön. Ni kommer inte att behöva klä er i full vinterskrud under tiden er fönsterrenovering äger rum. oavsett hur kallt det är ute så vidtas alltid åtgärder som gör att värmen stannar inomhus. Inte sällan så använder man sig av ett så kallat paraplyfönster som man monterar på utsidan av fasaden.

Hur lång tid tar det?

Själva arbetet med renoveringen sker inte på plats. Varje fönster plockas ner och körs till en verkstad där de renoveras separat. Lite beroende på hur omfattande renovering som ska göras och om exempelvis energiglas ska sättas in så varierar tiden det hela tar. Räkna med att det för en villa tar mellan en- och två veckor innan de nyrenoverade fönstren sitter på plats.

Är renoveringen nödvändig att göra direkt?

Om du under vintern upptäcker att dina fönster inte stänger ute kylan på det sätt de borde göra så finns det definitivt ett värde i att agera så fort som möjligt. Vi nämnde uppvärmningen som en anledning till detta. Du som villaägare dras förmodligen med höga kostnader för detta som det är under vintern - i och med att vi har ett större behov av värme då - och att då ytterligare öka dessa är sällan en bra, ekonomisk strategi. I och med att det går att renovera fönstren även vintertid så finns det egentligen ingenting att fundera på.

För en fastighetsägare och en BRF så är det ofta en lite mer tungrodd process då beslutet måste förankras i fler kanaler. Men, så fort det upptäcks så bör man åtminstone börja undersöka hur prisbilden ser ut och försöka få till stånd en handlingsplan för sina fönster.

En fönsterrenovering betalar sig från dag ett och ju snabbare man kommer till skott - desto mer pengar tjänar man i slutändan.


Liknande artiklar

Energieffektiva fönster

Fönsterventiler fyller en viktig funktion

U-värde | Vad är det?

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
5 Jul 2020