Hur täta ska fönster vara?

Det är när kall luft utifrån och varm luft inifrån möts mellan två fönsterrutor som kondens bildas och kan orsaka rötskador på träet i fönsterbågarna. För att undvika att kall och varm luft möts måste vi täta våra fönster. Det gör vi genom att sätta tätningslister på insidan av fönstren, så långt från ytterrutan som möjligt. Men kan ett fönster bli för tätt, och vad får det i så fall för konsekvenser?

”För att förhindra att det bildas kondens när varm luft tränger ut från huset är det viktigt att den varma luften även kan slippa ut genom de yttre fönsterbågarna”

Ja, faktum är att ibland kan vara väldigt svårt att förhindra att varm luft tränger ut från huset och ut mot den yttre rutan. För att förhindra kondens är det då viktigt att den varma luften även kan slippa ut genom de yttre fönsterbågarna. Är bågarna täckmålade saknas den naturliga otäthet som gör att varmluften slipper ut. Fönstret är ”för tätt”. Detta kan lösas genom att man slipar bort färgen från sidorna av fönsterbågarna och därmed skapar en springa där den varma luften kan ta sig ut.

Gör tätt med tätningslist

För att ett fönster ska bli bra tätat krävs till att börja med att det är i bra skick, välkittat och målat. Med en tätningslist förhindrar man det mesta av varmluften inifrån att tränga ut. Hur tjock tätningslisten ska vara kan man enkelt kontrollera genom att sätta en bit modellera eller liknande mellan karmen och bågen och stänga fönstret. På leran ser man hur tjock springan är mellan båge och karm och kan anpassa listen därefter. Listen ska klämmas ihop när man stänger fönstret, de ska således vara lite, lite tjockare än utrymmet mellan båge och karm.

Behövs fönsterventiler?

Om du tätar dina fönster väldigt väl kan det hända att du behöver sätta in fönsterventiler på vissa fönster, för att inte ventilationen i huset ska bli lidande. Alternativt kan du ta upp några extra ventiler på några punkter i huset om du inte vill ändra utseendet på fönstren.

Ring oss om du behöver hjälp

Om du trots att du tätat och experimenterat ändå inte blir av med kondens på dina fönster, slå oss en signal så hjälper vi dig att komma tillrätta med problemet. Det kan vara så att dina fönster skulle må bra av en genomgång och kanske en renovering. Ett gammalt fönster av god kvalitet går alltid att återställa till så gott som ursprungligt skick, så du behöver aldrig känna att det är ”kört”. När vi renoverat ditt fönster hjälper vi också till med att täta det på ett sätt som gör att du slipper kondens.

 

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
21 May 2018