Tilt & Turn | Vridbara fönster

Tilt & Turn – Installera vridbara fönster i din bostad

Det här är en typ av mycket praktiska fönster som går att öppna på olika sätt. Tilt & Turn fönster, eller Kipp Dreh som de ibland kallas går att öppna inåt men kan också vridas runt sin egen axel. Det gör att de kan öppnas som ett sidohängt eller vanligt fönster och som ett glidhängt fönster. Det gör att man slipper plocka bort det man har på fönsterbrädet när man vill öppna det. Om man vill tvätta fönsterna kan man öppna det som vanligt genom sidohängningen.

Olika öppningslägen

Du kan öppna fönstret på olika sätt beroende på hur du ställer handtaget. När handtaget är:

 • Rakt åt sidan är fönstret i Turn-läge och öppnas med sidohängningen

  Turn är läget som du använder till exempel när du vill skaka en matta eller släppa ut en fjäril. I det här läget kan fönstret öppnas som mest.

 • Rakt uppåt är fönstret i Tilt-läge och öppnas med glidhängningen

  Tilt innebär att fönstret öppnas till ett vädringsläge där överdelen av fönstret lutar omkring en decimeter in. Fönstret hänger mot karmen i detta läge och det gör att det inte blir något problem att öppna även om det finns krukor och annat på fönsterbrädan innanför fönstret. Fönstret går inte att öppnas med från utsidan när det är i Tilt-läge vilket gör att man kan vädra utan att vara rädd att någon skall ta sig in.

 • Snett uppåt är fönstret i mikroventilation-läge.

  Mikroventilation innebär att du öppnar bara några millimeter av fönstret för att tillåta att lite frisk luft kommer in.

 • Om handtaget pekar nedåt är fönstret stängt.

Material i Tilt & Turn-fönster

Dessa fönster är vanligast att hitta i tre olika utföranden:

 • Trä

 • Trä och aluminium

 • Aluminium

Träfönster är väldigt snyggt och många uppskattar deras utseende mer än aluminium men aluminium är ett mycket mer hållbart alternativ. Träfönster behöver man byta med cirka 30 års mellanrum medan man kan vänta i upp till 50 år med aluminiumfönster.

Spara el med nya fönster

Tilt & Turn fönster kommer med lite olika typer av glas men något som är gemensamt för de flesta nya fönster idag är att de har mycket lägre U-värde än gamla fönster. U ett värde som talar om hur bra isolerat ett fönster är. För att ett fönster skall vara miljöklassat skall det ha ett U-värde på 1,2 W/m2 K eller lägre. De flesta äldre fönster i Sverige har ett U-värde på mellan 2 och 4,5w/m2K. Om man byter till moderna fönster kan man spara upp till 30% på sina värmekostnader.

 

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
31 Oct 2021