Värmeisolerande fönster

Fönstren är på sätt och vis den svagaste delen av fasaden i och med att de både släpper in kall luft och läcker varm luft. Av den energi som förbrukas i en bostad försvinner 10-15% ut genom fönstren. I ett nybyggt hus sätter man numera in fönster med extra god värmeisolering, inte sällan så kallade energiglas, mer om dem senare.

”På ett flerfamiljshus från 40-talet i Stockholms innerstad kan ett fönsterbyte göra att hela husets karaktär förändras”

Att byta ut gamla fönster mot nya värmeisolerande fönster är dock ingenting vi kan rekommendera. Dels är det väldigt dyrt, dels innebär nya fönster i ett äldre hus oftast att man tummar på de estetiska värdena som huset besitter. På exempelvis ett flerfamiljshus från 40-talet i Stockholms innerstad kan ett fönsterbyte göra att hela husets karaktär förändras, och oftast inte till det bättre...

Vi föredrar fönsterrenovering

Vi föredrar i stället att förbättra fönstrens värmeisolering genom en renovering. Lyckligtvis har vi stor vana av detta, både i större och mindre byggnader. Vid en fönsterrenovering kan vi lägga omsorg på att bevara fönstrens originalkaraktär samtidigt som vi förbättrar deras värmeisolerande egenskaper. Oftast handlar det om en kombination av att sätta in extra rutor, täta, dreva och sätta in nya spaltventiler. Att på detta sätt renovera fönstren gör att ni som bostadsrättsförening eller fastighetsägare både sparar pengar och sänker energikostnaderna för byggnaden.

U-värde

När man talar om fönsters värmeisolerande egenskaper är U-värde ett begrepp som man måste hålla reda på. U-värdet skrivs W/m2K, som står för watt per kvadratmeter och kelvin. Ju lägre ett fönsters U-värde är, desto bättre isolerar det. U-värdet påverkas dels av hur tjocka fönsterglasen är, dels hur stort avstånd det är mellan glasen. En ruta mer eller mindre påverkar naturligtvis också fönstrets U-värde.

Ett vanligt tvåglasfönster av den typ som sitter i många äldre byggnader i Stockholm brukar ha ett U-värde på ca 3,0 W/m2K. Byter man ut en av rutorna mot en ruta av energiglas kommer man genast ner i 1,4 W/m2K. Lägger man dessutom till en ruta så får man ett 3-glasfönster med ett värde neråt 1,0 W/m2K.

Energiglas

Energiglas är en typ av glas med extra värmeisolerande förmåga. I korthet är det ett glas som släpper in värmen från solen, men hindrar värmen från rummet att slippa ut. Hur går det till? Jo, solens strålar och rumsvärmen har olika våglängder. Solenergin är kortvågig och rumsvärmen är långvågig. Glaset beläggs med ett material som släpper igenom de korta vågorna från solen, men hindrar den långvågiga rumsvärmen från att slippa ut. Energiglas har naturligtvis fått sitt namn på grund av de stora energibesparingar det tillåter.

Vi hjälper er!

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att renovera fönstren med avseende på värmeisolering, men även i estetiska och bullerreducerande syften. En stor fördel med en grundlig fönsterrenovering är ju att den så att säga slår fler flugor i en smäll. Vi har stor erfarenhet av att renovera fönster på större flerfamiljshus, kontor och andra offentliga byggnader. Kontakta oss för en offert eller om du har några frågor!

Välj oss för din fönsterrenovering i Stockholm
26 Feb 2018